TOC

This article is currently in the process of being translated into Catalan (~98% done).

About WPF:

What is WPF?

WPF significa Windows Presentation Foundation i és l'última proposta d’infraestructura GUI de Microsoft. S'utilitza amb la infraestructura .NET.

Però, què és una infraestructura GUI? GUI significa Graphical User Interface (Interfície Gràfica d'Usuari) i probablement n'estàs veient una ara mateix. Windows compta amb una GUI per treballar amb l'ordinador, i el navegador on és probable que estiguis llegint aquest document té una GUI que et permet navegar pel web.

Una infraestructura GUI et permet crear una aplicació amb una àmplia gamma d'elements GUI, com ara etiquetes, caixes de text i altres elements ben coneguts. Sense una infraestructura GUI hauries de dibuixar aquests elements manualment i gestionar tots els escenaris d'interacció de l'usuari com ara l'input de text i del ratolí. Això és MOLTA feina així que, enlloc d’això, la majoria de desenvolupadors utilitzen una infraestructura GUI que realitza tota la feina bàsica i els permet centrar-se en fer grans aplicacions.

Hi ha molts marcs de treball GUI però per als desenvolupadors de .NET els més interessants en l'actualitat són WinForms i WPF. WPF és el més nou, però Microsoft encara manté i dóna suport a WinForms. Com veuràs en el proper capítol, hi ha unes quantes diferències entre els dos marcs de treball però el seu propòsit és el mateix: facilitar la creació d'aplicacions amb una bona GUI.

En el proper capítol, ens fixarem en les diferències entre WinForms i WPF.