TOC

This article is currently in the process of being translated into Czech (~98% done).

Ovládací prvek DataGrid :

Sloupce ovládacího prvku DataGrid

V předchozí kapitole jsme se podívali na to, jak snadno můžete WPF DataGrid použít. Jedním z důvodů, proč to bylo tak snadné je, že DataGrid za vás automaticky vygeneruje příslušné sloupce na základě vámi použitého zdroje dat.

V některých situacích ale budete chtít definovat zobrazené sloupce ručně, buď proto, že nepotřebujete využít všechny vlastnosti/sloupce zdroje dat, nebo proto, že chcete sami určit, které vložené editory se pro editaci dat v daném sloupci použijí.

Ručně definované sloupce

Zkusme napsat příklad, který se podobá tomu v předchozí kapitole, ale kde definujeme všechny sloupce ručně, abychom je měli pod kontrolou. Typ sloupce vybereme na základě dat, která budeme zobrazovat/upravovat. K dispozici máme následující typy sloupců:

 • Sloupec DataGridTextColumn
 • Sloupec DataGridCheckBoxColumn
 • Sloupec DataGridComboBoxColumn
 • Sloupec DataGridHyperlinkColumn
 • Sloupec DataGridTemplateColumn

Zvláště poslední, DataGridTemplateColumn, je zajímavý. Umožňuje definovat jakýkoli druh obsahu, který umožňuje používat vlastní ovládací prvky, a to buď z knihovny WPF, nebo dokonce z vlastní knihovny, anebo i ovládací prvky třetích stran. Zde je příklad:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.DataGrid_control.DataGridColumnsSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="DataGridColumnsSample" Height="200" Width="300">
  <Grid Margin="10">
		<DataGrid Name="dgUsers" AutoGenerateColumns="False">
			<DataGrid.Columns>

				<DataGridTextColumn Header="Name" Binding="{Binding Name}" />

				<DataGridTemplateColumn Header="Birthday">
					<DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
						<DataTemplate>
							<DatePicker SelectedDate="{Binding Birthday}" BorderThickness="0" />
						</DataTemplate>
					</DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
				</DataGridTemplateColumn>

			</DataGrid.Columns>
		</DataGrid>
	</Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;

namespace WpfTutorialSamples.DataGrid_control
{
	public partial class DataGridColumnsSample : Window
	{
		public DataGridColumnsSample()
		{
			InitializeComponent();

			List<User> users = new List<User>();
			users.Add(new User() { Id = 1, Name = "John Doe", Birthday = new DateTime(1971, 7, 23) });
			users.Add(new User() { Id = 2, Name = "Jane Doe", Birthday = new DateTime(1974, 1, 17) });
			users.Add(new User() { Id = 3, Name = "Sammy Doe", Birthday = new DateTime(1991, 9, 2) });

			dgUsers.ItemsSource = users;
		}
	}

	public class User
	{
		public int Id { get; set; }

		public string Name { get; set; }

		public DateTime Birthday { get; set; }
	}
}

V XAML kódu jsem u ovládacího prvku DataGrid přidal vlastnost AutoGenerateColumns a hodnotu nastavil na false, čímž jsem získal kontrolu nad použitými sloupci. Jak můžete vidět, vynechal jsem sloupec ID, protože jsem se rozhodl, že mne v tomto příkladu nezajímá. Pro vlastnost Name, jsem použil jednoduchý textový sloupec, takže ta nejzajímavější část tohoto příkladu přichází až se sloupcem Narozeniny. Tady jsem použil DataGridTemplateColumn s ovládacím prvkem DatePicker, který jsem vložil dovnitř něj. To umožňuje koncovému uživateli vybrat datum z kalendáře, místo toho, aby jej musel zadávat ručně. Výsledek vidíte na snímku obrazovky.

Shrnutí

Vypnutím automaticky generovaných sloupců pomocí vlastnosti AutoGenerateColumns získáte úplnou kontrolu nad tím, které sloupce budou zobrazeny a jak mají být zobrazena a upravována jejich data. Jak je vidět v příkladu tohoto článku, to otevírá některé docela zajímavé možnosti, kdy si můžete zcela přizpůsobit svůj editor a tím maximálně zvýšit možnosti ovládání koncovému uživateli.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!