TOC

This article is currently in the process of being translated into Czech (~43% done).

XAML:

Události v jazyce XAML

Naprostá většina moderních frameworků pro tvorbu GUI aplikací využívá programování řízené událostmi. Všechny kontrolky, a to včetně okna aplikace samého (okno též dědí ze třídy Control), obsahují celou řadu událostí, na které je možno reagovat. Na tyto události (eventy) je možné napojit vlastní kód. Pokud nastanou, aplikace se to dozví a je tak možné na ně reagovat.

Existuje velké množství různých událostí. Ty nejčastěji používané reagují na interakci uživatele s aplikací, ať už myší či klávesnicí. Na naprosté většině kontrolek naleznete události KeyDown, KeyUp, MouseDown, MouseEnter, MouseLeave, MouseUp a několik dalších.

Podíváme se blíže, jak eventy pracují ve WPF, protože je to komplexní téma. Teď ale potřebujete vědět, jak propojit event kontrolky v XAMLu s částí kódu v Code-Behind souboru. Podívejte se na následující příklad:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.XAML.EventsSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="EventsSample" Height="300" Width="300">
	<Grid Name="pnlMainGrid" MouseUp="pnlMainGrid_MouseUp" Background="LightBlue">    
		
  </Grid>
</Window>

Povšimněte si, že jsme se na událost MouseUp kontrolky Grid odkázali tak, že jsme zapsali jméno obslužné metody do příslušného atributu. Tuto metodu je nyní potřeba vytvořit v Code-Behind souboru. Metoda musí samozřejmě odpovídat delegátu pro danou událost, v tomto případě následujícím způsobem:

private void pnlMainGrid_MouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
	MessageBox.Show("You clicked me at " + e.GetPosition(this).ToString());
}

Delegát události MouseUp (která, jak název napovídá, reaguje na puštění tlačítka myši uživatelem) je MouseButtonEventHandler, který má dva argumenty. První je sender, což je objekt (kontrolka), který událost způsobil. Druhý se obvykle značí e, v tomto případě jde o objekt typu MouseButtonEventArgs, a obsahuje informace o dané události. V příkladu výše se při vyvolání události podíváme do e, a zjistíme z něj souřadnice kurzoru myši, které sdělíme uživateli.

Several events may use the same delegate type - for instance, both MouseUp and MouseDown uses the MouseButtonEventHandler delegate, while the MouseMove event uses the MouseEventHandler delegate. When defining the event handler method, you need to know which delegate it uses and if you don't know that, you can look it up in the documentation.

Fortunately, Visual Studio can help us to generate a correct event handler for an event. The easiest way to do this is to simply write the name of the event in XAML and then let the IntelliSense of VS do the rest for you:

When you select <New Event Handler> Visual Studio will generate an appropriate event handler in your Code-behind file. It will be named <control name>_<event name>, in our case pnlMainGrid_MouseDown. Right-click in the event name and select Navigate to Event Handler and VS will take you right to it.

Subscribing to an event from Code-behind

The most common way to subscribe to events is explained above, but there may be times where you want to subscribe to the event directly from Code-behind instead. This is done using the += C# syntax, where you add an event handler to event directly on the object. The full explanation of this belongs in a dedicated C# example, but for comparison, here's an example:

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Input;


namespace WpfTutorialSamples.XAML
{
	public partial class EventsSample : Window
	{
		public EventsSample()
		{
			InitializeComponent();
			pnlMainGrid.MouseUp += new MouseButtonEventHandler(pnlMainGrid_MouseUp);
		}

		private void pnlMainGrid_MouseUp(object sender, MouseButtonEventArgs e)
		{
			MessageBox.Show("You clicked me at " + e.GetPosition(this).ToString());
		}

	}
}

Once again, you need to know which delegate to use, and once again, Visual Studio can help you with this. As soon as you write:

pnlMainGrid.MouseDown +=

Visual Studio will offer its assistance:

Simply press the [Tab] key twice to have Visual Studio generate the correct event handler for you, right below the current method, ready for implementation. When you subscribe to the events like this, you don't need to do it in XAML.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!