TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

Hộp thoại:

The other dialogs

Windows Forms đi kèm với một loạt các hộp thoại mà chúng ta chưa nói đến trong hướng dẫn này, vì lý do đơn giản là chúng không tồn tại trong WPF. Các thứ quan trọng nhất chắc chắn là Hộp thoại hiển thị thư mục, cho phép người dùng chọn một thư mục trong hệ thống tập tin, nhưng các hộp thoại khác bị thiếu trong WPF bao gồm Hộp thoại màu, Hộp thoại font chữ,đường dẫn Hộp thoại xem trước khi in và đường dẫn Hộp thoại điều chỉnh trang.

Đây có thể là một vấn đề thực sự đối với các nhà phát triển WPF, vì việc triển khai lại các hộp thoại này sẽ là một nhiệm vụ rất lớn. May mắn thay, WPF và WinForms có thể được trộn lẫn, đơn giản bằng cách tham khảo thẻ System.Windows.Forms , nhưng vì WPF sử dụng các loại cơ sở khác nhau cho cả hai màu và hộp thoại, nên điều này không phải lúc nào cũng một giải pháp khả thi. Tuy nhiên, đây là một giải pháp dễ dàng nếu bạn chỉ cần hộp thoại tải lên thư mục, vì nó chỉ xử lý các đường dẫn thư mục dưới dạng các chuỗi đơn giản, nhưng một số người theo chủ nghĩa thuần túy sẽ lập luận rằng việc trộn WPF và WinForms không bao giờ là cách tốt.

Một cách tốt hơn để làm, nếu bạn không muốn tự mình xử lý, có thể là sử dụng một số công việc được tạo bởi các nhà phát triển khác. Dưới đây là một vài trong số đó liên kết cho bài viết cung cấp giải pháp cho một số hộp thoại bị thiếu:

- Một hộp thoại thay thế loại chữ cho WPF

- Một hộp thoại màu thay thế cho WPF

Cuối cùng, bạn nên chọn giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu của ứng dụng của bạn.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!