TOC

This article has been localized into Serbian by the community.

WPF aplikacija:

WPF aplikacija - uvod

U ovom uputstvu naš primarni cilj biće na korišćenju WPF-a ("Windows Presentation Foundation" - u slobodnom prevodu "Windows osnova za prezentacije") za kreiranje aplikacija. Kao što možda znate, .NET se može izvršavati na svim platformama koje imaju .NET implementaciju, ali najčešća platforma je i dalje "Microsoft Windows". Kada u ovom uputstvu govorimo o "Windows" aplikacijama, to ustvari znači samo aplikaciju koja radi na "Windows" (ili nekoj drugoj .NET kompatibilnoj platformi), a ne u pregledaču ili na daljinu preko "Internet"-a.

WPF aplikacija zahteva ".NET framework" (čitaj: "dotNET frejmvork" - prevedeno: "dotNET radni okvir"), baš kao i bilo koji drugi ".NET" tip aplikacije. Srećom, "Microsoft" uključuje ".NET framework" u sve verzije operativnog sistema "Windows"-a, počevši od "Vista", koje zamenjuju sve prethodne verzije okvira putem ažurisanja operacionog sistema pomoću operacije "Windows Update" (čitaj: "vindovs apdejt"). Drugim rečima, možete biti prilično sigurni da će većina "Windows" korisnika moći da pokrene vašu WPF aplikaciju.

U sledećim poglavljima pogledaćemo strukturu i različite aspekte WPF aplikacije.