TOC

This article is currently in the process of being translated into Dutch (~80% done).

Control concepts:

WPF text rendering

In dit artikel gaan we bespreken waarom tekst soms wazig wordt weergegeven door WPF, hoe dit later werd opgelost en hoe je de controle hierover zelf kan nemen.

Zoals eerder vermeld in deze handleiding doet WPF veel meer uit zichzelf in vergelijking met andere UI-frameworks zoals WinForms die de Windows API gebruikt voor heel veel dingen. Dit is ook heel duidelijk als het gaat om het weergeven van tekst. WinForms gebruikt de GDI API van Windows terwijl WPF zijn eigen implementatie heeft voor het weergeven van tekst. WPF doet dit om animaties en het apparaatonafhankelijke karakter van WPF beter te ondersteunen.

Helaas leidde dit ertoe dat tekst een beetje wazig werd, dit is vooral zichtbaar bij kleine lettergroottes. Dit werd voor een tijd aanzien als een groot probleem voor WPF-programmeurs. Maar gelukkig heeft Microsoft veel verbeteringen in de WPF tekstweergave engine aangebracht in .NET Framework versie 4.0. Dit betekent dat als u deze versie of hoger gebruikt de tekst zo goed als pixel perfect zou moeten weergegeven worden.

Tekstweergave beheren

With .NET framework 4.0, Microsoft also decided to give more control of text rendering to the programmer, by introducing the TextOptions class with the TextFormattingMode and TextRenderingMode properties. This allows you to specifically decide how text should be formatted and rendered on a control level. This is probably best illustrated with an example, so have a look at the code and the screenshots below to see how you can affect text rendering with these properties.

TextFormattingMode

Met de TextFormattingMode eigenschap bepaalt u welk algoritme moet worden gebruikt bij het opmaken van de tekst. U kunt kiezen tussen Ideal (de standaardwaarde) en Display. Normaal gesproken wilt u deze eigenschap niet veranderen omdat de ideale instelling voor de meeste situaties het beste is. Maar in gevallen waarin u zeer kleine tekst moet weergeven kan de weergave-instelling soms een beter resultaat opleveren. Hier is een voorbeeld waar u het verschil kunt zien (hoewel het erg subtiel is):

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Control_concepts.TextFormattingModeSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="TextFormattingModeSample" Height="200" Width="400">
  <StackPanel Margin="10">
    <Label TextOptions.TextFormattingMode="Ideal" FontSize="9">TextFormattingMode.Ideal, small text</Label>
    <Label TextOptions.TextFormattingMode="Display" FontSize="9">TextFormattingMode.Display, small text</Label>
    <Label TextOptions.TextFormattingMode="Ideal" FontSize="20">TextFormattingMode.Ideal, large text</Label>
    <Label TextOptions.TextFormattingMode="Display" FontSize="20">TextFormattingMode.Display, large text</Label>
  </StackPanel>
</Window>

TextRenderingMode

De TextRenderingMode eigenschap geeft u de controle over welk anti-aliasing algoritme er wordt gebruikt bij het weergeven van tekst. Het heeft het grootste effect in combinatie met de Display instelling voor de eigenschap TextFormattingMode. Dit gebruiken we in volgend voorbeeld om de verschillen aan te tonen:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Control_concepts.TextRenderingModeSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="TextRenderingModeSample" Height="300" Width="400">
  <StackPanel Margin="10" TextOptions.TextFormattingMode="Display">
    <Label TextOptions.TextRenderingMode="Auto" FontSize="9">TextRenderingMode.Auto, small text</Label>
    <Label TextOptions.TextRenderingMode="Aliased" FontSize="9">TextRenderingMode.Aliased, small text</Label>
    <Label TextOptions.TextRenderingMode="ClearType" FontSize="9">TextRenderingMode.ClearType, small text</Label>
    <Label TextOptions.TextRenderingMode="Grayscale" FontSize="9">TextRenderingMode.Grayscale, small text</Label>
    <Label TextOptions.TextRenderingMode="Auto" FontSize="18">TextRenderingMode.Auto, large text</Label>
    <Label TextOptions.TextRenderingMode="Aliased" FontSize="18">TextRenderingMode.Aliased, large text</Label>
    <Label TextOptions.TextRenderingMode="ClearType" FontSize="18">TextRenderingMode.ClearType, large text</Label>
    <Label TextOptions.TextRenderingMode="Grayscale" FontSize="18">TextRenderingMode.Grayscale, large text</Label>
  </StackPanel>
</Window>

Zoals je kan zien verschilt de resulterende tekst nogal van uiterlijk. En nogmaals wijzigt u dit best pas in speciale omstandigheden.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!